भज गोविन्द गोविन्द गोपाला

images 59

भज गोविन्द गोविन्द गोपाला
भज मुरली मनोहर नन्द लाला
प्यारे मुकुंद माधव गोविन्द बोल
हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल

हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम
सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम
भज गोविन्द गोविन्द गोपाला
भज मुरली मनोहर नन्द लाला

राम धुन लागि रे गोपाल धुन लागि
लागि रे मोहे राधे धुन लागि
भज गोविन्द गोविन्द गोपाला
भज मुरली मनोहर नन्द लाला

भज गोविन्द गोविन्द गोपाला
भज मुरली मनोहर नन्द लाला
प्यारे मुकुंद माधव गोविन्द बोल
हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल

bhaj govind govind gopala
Bhaj Murli Manohar Nand Lala
Dear Mukund Madhav Govind Lyrics
Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol
Hare Rama Rama Rama, Sita Rama Rama Rama
Sita Ram Ram Ram, Radhe Shyam Shyam Shyam
bhaj govind govind gopala
Bhaj Murli Manohar Nand Lala
Ram Dhun Lagi Re Gopal Dhun Lagi
Lagi Re Mohe Radhe Dhun Lagi
bhaj govind govind gopala
Bhaj Murli Manohar Nand Lala
bhaj govind govind gopala
Bhaj Murli Manohar Nand Lala
Dear Mukund Madhav Govind Lyrics
Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on vk
Share on tumblr
Share on mix
Share on pocket
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *