गजानन आओ पधारो म्हारे आंगणे

IMG 20220912 WA0095

गजानन आओ पधारो म्हारे आंगणे ,
आंगणे…आंगणे…आंगणे,
म्हारी दादी जी को लाग्यो है दरबार गजानन
आओ पधारो म्हारे आंगणे ,

थे आज्यो रिद्धि सिद्धि ने ल्याज्यो ,
पार्वती को लाल,
प्रथम निमंत्रण दियो आपणे ,
कर लीज्यो स्वीकार ,
गौरा पार्वती नै , हो शंकर पार्वती नै ,
गौरा पार्वती नै लेता आज्यो साथ गजानन
आओ पधारो म्हारे आंगणे ,

खाटू वाले श्याम धणी नै सागे लेता आज्यो ,
हनुमान ने सालासर सै बेगा बेगा ल्याज्यो ,
ल्याज्यो रामदेव नै , हो ल्याज्यो रामदेव नै  ,
ल्याज्यो रामदेव नै रुनीचै से साथ गजानन ,
आओ पधारो म्हारे आंगणे ,

जीण माता शाकम्भरी माँ राणी सती नै ल्याज्यो ,
घर का देव पितर पितरानी जिणे भूल ना जाज्यो ,
लेता आज्यो म्हारी,
हो लेता आज्यो म्हारी कुलदेवी नै साथ गजानन ,
आओ पधारो म्हारे आंगणे ,

गजानन आओ पधारो म्हारे आंगणे ,
आंगणे…आंगणे…आंगणे,
म्हारी दादी जी को लाग्यो है दरबार गजानन
आओ पधारो म्हारे आंगणे.

 

 

Come Gajanan, come to my courtyard,
Courtyards … courtyards … courtyards,
My grandmother deserves Darbar Gajanan
Come come to my courtyard,

The aajyo riddhi siddhi ne lyajyo,
Parvati red
You gave the first invitation,
accept it,
Gaura Parvati Nai, Ho Shankara Parvati Nai,
Gaura Parvati takes it today with Gajanan
Come come to my courtyard,

Khatu Wale Shyam Dhani does not wear clothes today,
Hanuman said Salasar Sai Bega Bega Lyajyo,
lyajyo ramdev nai, ho lyajyo ramdev nai ,
Gajanan with lyajyo ramdev nai runichai,
Come come to my courtyard,

Jeen Mata Shakambhari Mother Queen Sati Nai Lyajyo,
Do not forget the father of the house, the father of the father,
takes my today,
Would have been today with my Kuldevi Nai Gajanan,
Come come to my courtyard,

Come Gajanan, come to my courtyard,
Courtyards … courtyards … courtyards,
My grandmother deserves Darbar Gajanan
Come come to my courtyard.

 

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *