जनम तेरा बातो ही बीत गयो रे

IMG 20220819 WA0029

जनम तेरा बातों ही बीत गयो,
रे तुने कबहू ना कृष्ण कहो,

पाँच बरस का भोला भाला, अब तो बीस भयो,
मगर पचीसी माया का कारन, देश विदेश गयो,
पर तूने कबहू ना कृष्ण कहो,

तीस बरस की अब मति उपजी, लोभ बढ़े नित नयो,
माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी, अजहू न तृप्त भयो,
तुने कबहू ना कृष्ण कहो,

वृद्ध भयो तब आलस उपज्यो, कफ नित कंठ नयो,
साधू संगति कबहू न किन्ही रे तूने, बिरथा जनम गयो,
तुने कबहू ना कृष्ण कहो,

ये संसार मतलब का लोभी, झूठा ठाठ रटो,
कहत कबीर समझ मन मूरख, तूं क्यूँ भूल गयो,
तुने कबहू ना कृष्ण कहो,

Janam tera baaton hi beet gayo,
Re Tune Kabhu Na Krishna Kaho,

Five years old, now twenty,
But because of the fifty-five Maya, he went abroad,
But you never called Krishna,

Tis baras ki ab mati upji, lobh badhe nit nayo,
Maya Jodi Tune Lakh Crore, Ajhu Na Tript Bhayo,
Tune kabhu na krishna kaho,

When he grew old, laziness arose, and phlegm grew in his throat.
Sadhu Sangati Kabhu Na Kinhi Re Tune, Birtha Janam Gayo,
Tune kabhu na krishna kaho,

Yeh sansar matlab ka lobhi, jhootha thath rato,
Kahat Kabir Samjh Man Moorkh, Tu Kyun Bhool Gayo,
Tune kabhu na krishna kaho,

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *