सखी बिनु राधा कान्हा कछु नाहीँ

IMG 20220822 WA0008

सखी बिनु राधा, कान्हा कछु नाहीँ:

सखी बिनु राधा, कान्हा कछु नाहीँ,
मन अधीर बिकल अति विह्वल,
चितवत चंद चकोर की नाईं,
सखी बिनु राधा——–

श्री बिहीन राधा बिनु कान्हा,
जियँ गति जल बिनु मीन की नाईं,
सखी बिनु राधा——-

कान्हा की गति, कान्हा ही जानें,
श्री राधे मोरे ह्रदय मोरे ह्रदय समाहीं,
सखी बिनु राधा,कान्हा कछु नाहीँ

Sakhi Binu Radha, Kanha Kachu Nahi:

Sakhi Binu Radha, Kanha tortoise nahi,
Mind impatient, Bikal is very excited,
Like Chitwat Chand Chakor,
Sakhi Binu Radha——–

Shri Bihin Radha Binu Kanha,
Live like the speed of water,
Sakhi Binu Radha——-

Kanha’s speed, only Kanha knows,
Shri Radhe More Hriday More Hriday Samahi,
Sakhi Binu Radha, Kanha Kachu Nahi

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *