मन्त्र (Mantra)

सहस्राक्षरमृत्युञ्जयमालामन्त्र

ॐ नमो भगवते सदाशिवाय।सकलतत्त्वात्मकायसर्वमन्त्रस्वरूपायसर्वयन्त्राधिष्ठितायसर्वतन्त्रस्वरूपायसर्वतत्त्वविदूराय ब्रह्मरुद्रावतारिणेनीलकण्ठाय पार्वतीप्रियायसोमसूर्याग्निलोचनायभस्मोद्धूलितविग्रहायमहामणिमुकुटधारणायमाणिक्यभूषणायसृष्टिस्थितिप्रलयकालरौद्रावतारायदक्षाध्वरध्वंसकायमहाकालभेदकायमूलाधारैकनिलयायतत्त्वातीताय गङ्गाधरायसर्वदेवाधिदेवाय षडाश्रयायवेदान्तसारायत्रिवर्गसाधनायानेककोटिब्रह्माण्डनायकायानन्त-वासुकितक्षककर्कोटकशङ्खकुलिकपद्ममहा-पद्मेत्यष्टनागकुलभूषणाय प्रणवस्वरूपायचिदाकाशायाकाशादिस्वरूपाय ग्रहनक्षत्रमालिनेसकलाय कलङ्करहितायसकललोकैककर्त्रेसकललोकैकसंहर्त्रेसकललोकैकभर्त्रेसकललोकैकसाक्षिणेसकलनिगमेड्यायसकलवेदान्तपारगायसकललोकैकवरप्रदायसकललोकैकशङ्करायशशाङ्कशेखरायशाश्वतनिजावासायनिराभासाय निरामयायनिर्मलाय निर्लोभाय निर्मोहायनिर्मदाय निश्चिन्तायनिरहङ्काराय निराकुलायनिष्कलङ्काय निर्गुणायनिष्कामाय निरूपप्लवायनिरवद्याय निरन्तरायनिष्कारणाय निरातङ्कायनिष्प्रपञ्चाय

Read More...

श्री सूर्य मन्त्र-

।। ॐ सूर्याय नमः ।। श्रीसूर्यमन्त्र-ॐ ह्राँ ह्रीं सः इति त्र्यक्षरं मन्त्रः। ॐ अस्य श्रीसूर्यमन्त्रस्य अज ऋषिः, गायत्री छन्दः, सूर्यो

Read More...

श्रीहनुमान मंत्र

श्रीरामभक्त हनुमानजी के मंत्र, श्लोक और स्तोत्र जपने से हमेशा भक्तो का उद्धार होता आया है, क्योंकि कालों के काल

Read More...

कैसे भी जप करो

श्रील प्रभु जब आप जप करते हैं तो आपका मन पूरे ब्रह्मांड में भटक रहा होता है।फिर भी जप करो!

Read More...

108 ॥ का गुप्त रहस्य

💝🚩॥ ….👉……….🚩💝 एक बार अवश्य पढ़िए ॐ का जप करते समय 108 प्रकार की विशेष भेदक ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती

Read More...