विष्णु (Vishnu)

विष्णु स्तोत्र

विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नम:।नमामि विष्णुं चित्तस्थमहंकारगतिं हरिम।। चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं।विष्णुमीडयमशेषेण अनादिनिधनं विभुम।। विष्णुक्षितगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतक्ष यत।यव्वार्हकारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थित:।। करोति कर्मभूतोऽसौ

Read More...
FB IMG

पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान

श्री कृष्णःशरणं मम‼जय श्रीकृष्ण ‼श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी,हे नाथ नारायण वासुदेवाय!!! 🙏जय श्री नारायण हरि🙏🙏नमामि नारायण पादपंकजम्🙏 श्री विष्णु जगतपति

Read More...
images

जय श्री हरि विष्णु भगवान..!!

श्री निवासा गोविंदा श्री वेंकटेसा गोविंदा गोविंदा वैकुंठ वासा गोविंदाविमल नायका गोविंदा विमलाधीसा गोविंदा गोविंदा हरी गोविंदा वेंकटरमना गोविंदालक्ष्मी पति

Read More...